SafiMera ekosisteminin temel aktörleri üretici, türetici ve türeticibaşlarıdır. Bu temel rollerden birini benimsemek isteyen bireylerden, belirli kriterleri/koşulları yerine getirmeleri beklenir.

SafiMera ekosisteminde üretici olmak isteyenler SafiMera’ya başvurur (mail adresi: melek@safimera.com) Sistemden gıda almak isteyenler ise, türetici olmak için bölgelerindeki (varsa ve dışarıya açıksa) bir SafiMera gıda ağına yönlendirilir ve/veya kendilerinin bir türeticibaşı olmak için başvurmaları önerilir. Bir türeticiyi gıda ağına dahil etmek türeticibaşının ve/veya mikro gıda ağının vereceği karara bağlıdır.

Türetici: SafiMera ekosisteminde öncelikli amacı sağlıklı, onarıcı ve besleyici gıdaya ulaşmak olan ve istediği gıdanın üretim biçim/yöntem ve zamanlaması ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilen kişilere türetici adı verilir. Türetici rolündeki bireylerden aşağıdaki özellikler beklenir:

  • SafiMera ekosisteminde ulaşmak istedikleri gıda için önden planlama yapmak ve türeticibaşlarıyla sağlıklı bir iletişimde olmak
  • Yorum, geribildirim ve önerileriyle ekosisteme katkıda bulunmak
  • Sorumluluk almak ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmek, sorgulamak, eleştirmek
  • “Geniş bencillik”* çerçevesinde hareket etmek.

Türetici olmak için bu formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Formunuzu aldıktan kısa bir süre sonra sizinle irtibata geçeceğiz.

Türeticibaşı: Türeticilerin örgütlendiği mikro ağları başlatan, besleyen ve koordine eden kişilere türeticibaşı adı verilir. Türeticilerden beklenen kriterlere ek olarak türeticibaşlarından aşağıdakiler beklenir:

  • Türeticilerle sağlıklı, şeffaf ve onları sistemin parçası olarak kabul eden ilişki geliştirmek
  • SafiMera çekirdek ekibiyle türetici ağı arasındaki koordinasyonu (sipariş, gıda akışı, bilgi/eleştiri alışverişi) sağlamak
  • Siparişlerin verilmesi ve üreticiye ödeme yapılması sürecinde türetici ağını koordine etmek, takibini yapmak
  • SafiMera çekirdek ekibine lojistik, teslimat gibi konularda yaratıcı/katkı sağlayıcı çözümler/öneriler getirmek
  • SafiMera ekosisteminde bütünün hayrına yönelik sorumluluk almak
  • Türeticibaşı rolünü üstlenen bireyler, ekosistemde zamanla oluşan diğer simbiyotik rollere (örnek, gıda işleme girişimcisi, teknik destek vb) de talip olmaları durumunda önceliğe sahip olurlar.

Türeticibaşı olmak için bu formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Formunuzu aldıktan kısa bir süre sonra sizinle irtibata geçeceğiz.

*Kişinin kendi çıkarını sağlamada, sistemin diğer aktörleriyle simbiyotik bir ilişkide olmasının ve tüm paydaşların sağlıklı gelişiminin şart olması hali.