SafiMera onarıcı, adil ve besleyici gıda üretimini ve paylaşımını amaç edinmiş bir Anadolu Meraları girişimidir. İlhamını doğanın işleyişinden alan SafiMera mikro ve makro ağlardan oluşan, ekolojik, ekonomik ve sosyal bir ekosistem oluşturmayı temel alır. Bu ekosistemde, tüm paydaşlar karar ve yönelimlerde söz hakkına sahiptir. Mevcut sistemdeki “üretici”, “satıcı”, “müşteri” gibi kavramlar yerlerini, SafiMera ekosisteminde tanımlanmış bütüncül “rollere” bırakır. Bu roller birbirleriyle simbiyotik bir ilişki içerisindedirler. 

 

Uygulama Arazisinin koyunları kendilerini beslerken, bir yandan toprağı onarmakla meşguller. Kaynak: Anadolu Meraları Uygulama Arazisi

 

SafiMera ekosisteminde, türetici ile buluşan gıdalar onarıcı tarımla üretildiğinden yüksek besleyiciliğe sahiptir ve bütüncül anlamda adil bir süreçte ekosistemde paylaşılır. Sürecin şeffaflığı ve koordinasyonu, ekosistemi başlatan SafiMera çekirdek ekibinin sorumluluğundadır. 


Şifalı, onarıcı, adil gıdaya giden yolda yolumuz açık olsun!