SafiMera ekosistemine ürün sağlayan üreticilerden aşağıdaki özellikler beklenir:

SafiMera üreticilerinin:

 • Yönettiği topraklardaki mevcut ekolojik durumu devamlı iyileştirecek, doğal döngüleri güçlendirecek ve bereketlerini arttıracak şekilde onarıcı tarım yapıyor olması. Arz ettiği ürünlerin doğrudan bu tarımın çıktıları olması.
 • Tüketime sunulan ürünlerin kaynağı olan hayvanları, belirlenmiş etik değerler kapsamında yönetiyor ve yaşatıyor olması:
  • Hayvanların açık alana  7/24/365 erişimleri olmalı.
  • Yavru beslemesi öncelikli ana sütü veya aynı sürünün sütü ile yapılmalı.
  • Hayvanın kendisine fayda sağlamayan, sadece performans artışına yönelik veteriner müdahaleleri yapılmamalı.
  • Sütten kesilme yaşı, barınaktaki hayvan yoğunluğu, gezinti alanındaki hayvan yoğunluğu, mera alanındaki hayvan yoğunluğu, barınak temizlik kriterleri, ve nakliye kriterleri için Organik Hayvancılık Yönetmeliğinde (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100818-4.htm) belirlenen sınırların ötesine geçmemeli.
 • Üretimin gerçekleştirildiği arazilerin tarım ilacı, zehir, kimyasal gübre gibi etkenlere maruz kalmaması. Ürünlerin kaynağı olan hayvanların bu etkenler ile üretilen besinlerle beslenmemesi.
 • Hayvanın seceresi, beslenme şekli, yaşama alanı gibi temel etmenleri kayıt altında tutması ve bu sayede SafiMera’nın gıdayı doğru biçimde sınıflandırmasını mümkün kılması.
 • Şeffaflık ilkesi gereği hayvana yapılan tüm aşıları SafiMera'ya bildirmesi.
 • Yalnızca hayvan hastalandığında, veteriner hekim teşhisi, önerisi ve gözetimi ile her türlü tıbbi tedavi ve müdahale yapılması. Bunların dışında önleyici tedavi vs. uygulanmaması. Şeffaflık ilkesi gereği, hayvana hayvana yapılan tüm ilaç uygulamaları ve müdahalelerini SafiMera'ya bildirmesi.

SafiMera geçiş dönemi üreticilerinin:

 • Yukarıdaki kriterleri sağlama sürecinin başlangıç tarihinden/kararından öncesi için uyumsuzluklar söz konusu olsa bile, süreç boyunca aynı kriterlere tabi olması.
 • Geriye dönük uyumsuzlukları şeffaflık ilkesi doğrultusunda SafiMera ekosistemi ile açık bir şekilde paylaşması.

 

Gıda kriterleriyle ilgili oluşturduğumuz yenilikçi ve detaylı değerlendirme sistemini bu sayfada paylaşacağız.