SafiMera, birebir gıda üretenlerin, kırsalda tarım yapanların kurduğu Anadolu Meraları'nın bir inisiyatifi. Yani üreticinin halini, yaşadıkları gerçek sorun ve engelleri iyi biliyoruz.

 

Üretici günün büyük bölümünü arazide yorucu işlerde çalışarak geçirir. Kaynak: Anadolu Meraları Uygulama Arazisi

 

Türetici dostu gıda

SafiMera’da tarımla toprağını daha verimli kılmayı seçmiş idealist çiftçilerin ürünleri, kendi belirledikleri fiyat üzerinden türetici ile buluşur. Bu sistemde kendisi için daha zahmetli ve uzun vadede kazandırıcı yolu seçmiş üretici, ürününün ve emeğinin ederini belirler. Sürecin her aşamasına dahil edilen üretici bu yolla teşvik edilir.

SafiMera ürünlerinin fiyat belirleme kriterleri, bu noktada süreci ve adı konvansiyonel; ya da süreci konvansiyonel, adı doğal olan ürünlerin fiyatlandırılmasından ayrılır. SafiMera kriterleri:

  • Ürünlerin besleyicilik oranı
  • Ürünlerin sağlıklı olması
  • Toprağı verimlileştirmesi
  • Doğayı Onarmasıdır.

İşte bunun için, gerçekten kaliteli, sağlıklı ve şifalı ürünle beslenmek isteyen, bunu yaparken de doğanın onarılmasına katkı sunmayı görev bilen türeticilere ihtiyaç var.